HİDROTEKNİK UÇAK METAL A.Ş. Üst Yönetimi Kalite Yönetim Sistemi Şartlarına uyacak sürekli gelişme taahhütlerini kapsayacak şekilde Organizasyonun amacına uygun olarak kalite politikasını oluşturmuş ve bütün bölümlere ve çalışanlara duyurmuştur. Kalite Politikamız, dönemsel olarak izlenip değerlendirilecek kalite hedeflerimizin oluşturulması için bir çerçeve teşkil eder.

Kalite Politikamız Organizasyonumuz içinde yaygın iletişim ve eğitim faaliyetleriyle tüm çalışanlarca benimsenmiştir. Kalite Yönetim Sisteminin gelişimine paralel olarak kalite politikamız her yıl sonundaki Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında yeniden gözden geçirilir.

HİDROTEKNİK UÇAK METAL A.Ş. olarak 'Kalite; Kontrol edilmez üretilir' anlayışını kalite politikamız olarak benimsedik.

Bu anlamda ;
* İnsan ve çevre güvenliğinin çok önemli olduğu makine imalat sektöründe en son teknolojik gelişmeleri takip ederek ulusal ve uluslararası standartlara uygun projeler ve hizmetler gerçekleştirmek,
* Küresel rekabet ortamında, en uygun maliyet ve kalitede ürün ve hizmetleri müşteriye ulaştırarak rekabet gücümüzü arttırmak,
* Gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerde, çevreyi koruma ve toplum menfaatlerini kollama ilkesini benimsemek,
* Müşteri beklentilerine uygun ürün ve hizmetleri en iyi koşullarda ve zamanında sunarak koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamak,
* Personel gelişmesini ve buna bağlı olarak verimliliği arttırmak amacıyla, eğitim ve motivasyon faaliyetlerine gereken önemi vermek,
* Gelişen ve değişen şartlara paralel olarak kalite yönetim sistemimizde sürekli iyileştirmeler yapmak temel ilkelerimizdir.

HİDROTEKNİK UÇAK METAL üst yönetimi olarak, kalite politikamızın sürekliliğinin sağlanacağını ve kalite sistemimizin uygunluluğunun denetleneceğini taahhüt ederiz.

UÇAK METAL ENJEKSİYON SANAYİ A.Ş.

0090 (212) 568 88 10  (pbx)

0090 (212) 568 88 12 (fax)